Termeni și Condiții

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului http://meridianclinic.ro a serviciilor oferite de MERIDIANCLINIC SRL.

  • A. Precizări Cadru
  • B. Informații Personale și Confidențialitate
  • C. Proprietatea Intelectuală
  • D. Securitatea
  • E. Legături cu alte siteuri
  • F. Utilizarea siteului http://meridianclinic.ro
  • G. Încetarea Termenilor și Condițiilor
  • H. Anunțuri
  • I. Precizări finale
  • J. Acceptarea Termenilor

A. Precizări Cadru

1. Vă rugăm să citiți cu atenție ”Termenii și Condițiile de utilizare”, deoarece vizitând și/sau utilizând site-ul MERIDIAN CLINIC vă exprimați implicit acordul pentru termenii și condițiile descrise.Vă recomandăm sa parcurgeți periodic ”Termenii și Condițiile de utilizare”, MERIDIAN CLINIC rezervându-și dreptul de a le modifica fără un anunț prealabil.

2. Vă vom notifica despre orice schimbare intervenită în ”Condițiile de utilizare” prin postarea unui anunț pe siteul web. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web, în secțiunea ”Termeni și Condiții”.

3. Utilizarea de către dvs. a produselor, aplicațiilor, serviciilor, aplicațiilor software și website-urilor MERIDIAN CLINIC (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile” și excluzând orice servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii prezentului document.
4. „MERIDIAN CLINIC” este o companie înregistrată la Registrul Comerțului din România, conform legislației în vigoare. Acest site și serviciile oferite (cu excepția site-urilor partenerilor spre care există legături) este proprietatea societății și este controlat exclusiv de MERIDIAN CLINIC, persoana juridică română cu sediul în România. Orice dispută legată de accesarea și utilizarea acestui site se supune legislației românești și intră exclusiv în jurisdicția tribunalelor de pe teritoriul României.
5. „Parteneri”: furnizori, prestatori de servicii medicale de specialitate, laboratoare de analize medicale, laboratoare de anatomie patologica, distribuitori interni și externi de produse și servicii ce fac obiectul ofertei MERIDIAN CLINIC, clienți și alte organizații partenere.

B. Informații personale și confidențialitate

1. MERIDIAN CLINIC respectă dreptul la intimitatea informațiilor personale și va folosi informațiile colectate de site-ul http://meridianclinic.ro doar în scopurile declarate.
2. Politica de confidențialitate reprezintă modalitatea în care utilizăm datele personale primite de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul MERIDIAN CLINIC.
3. Ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a siteu-lui, societatea poate obține diverse informații personale despre dumneavoastră (nume, prenume, telefon fix și/sau mobil etc.) atunci când solicitați informații despre unul dintre serviciile/produsele oferite, când trimiteți un mesaj sau când vă exprimați opinia față de serviciile oferite de companie.
4. Informația privind datele dvs. personale va fi prelucrată de către MERIDIAN CLINIC în conformitate cu prevederile legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulterioare, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:
– oferirea de servicii către dumneavoastră;
– soluționarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor și sugestiilor dumneavoastră;
– emiterea documentelor de facturare;
– realizarea marketingului produselor și serviciilor societății, realizarea studiilor de piață și de produs.

C. Proprietatea intelectuală

1. Conținutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea MERIDIAN CLINIC sau a partenerilor săi, iar informațiile respective pot fi sub incidența legilor interne sau internaționale de protecție a proprietății intelectuale.
2. Confirmați și acceptați faptul, continuând navigarea pe site, că MERIDIAN CLINIC deține toate drepturile, titlurile sau interesele legale în legătură cu Serviciile, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală care se regăsesc în Servicii.
3. Cu excepția unor înțelegeri contrare încheiate în scris cu MERIDIAN CLINIC, nici o prevedere din ”Termeni și Condiții” nu va acorda dreptul de a utiliza vreuna dintre denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, denumirile de domeniu și orice alte însemne distinctive ale brand-ului.
4. Dacă vi s-a acordat un drept explicit de utilizare a unuia dintre aceste însemne distinctive ale brand-ului în cadrul unui contract scris separat cu MERIDIAN CLINIC, atunci acceptați faptul că utilizarea de către dvs. a acestor însemne se va face în conformitate cu contractul, respectiv prevederile aplicabile din “Termenii și regulile MERIDIAN CLINIC de utilizare a însemnelor de brand”, cu actualizările ocazionale.
5. Cu excepția cazului în care ați fost autorizat expres în scris de MERIDIAN CLINIC, acceptați faptul că prin utilizarea Serviciilor, nu veți utiliza nici o marcă comercială, nici o marcă de serviciu, nici o denumire de comerț, nici o siglă a unei societăți sau organizații într-un mod care poate crea sau creează în mod deliberat confuzie în privința proprietarului sau utilizatorului autorizat al mărcilor, denumirilor sau siglelor respective.
6. Nu aveți voie (și nici nu puteți să permiteți nimănui altcuiva) să copiați, să modificați, să creați derivații, să efectuați activități de reverse engineering, să decompilați sau să încercați în orice alt mod să extrageți codul sursă al siteul-ui, aplicației software sau o parte din aceasta, cu excepția cazului în care vise permite sau vi se solicită acest lucru prin lege, sau cu excepția cazului în care MERIDIAN CLINIC v-a instruit în mod specific să faceți acest lucru, în scris.

D. Securitate

1. MERIDIAN CLINIC încearcă să mențină securitatea informațiilor incluse pe acest site, dar nu poate garanta că informația pe care vizitatorul/utilizatorul o primește sau o trimite prin intermediul acestui site va fi permanent în siguranță.
2. MERIDIAN CLINIC nu poate controla și nu oferă nici un fel de garanții privind securitatea sau conținutul informațiilor incluse pe acest site și nu își asumă responsabilitatea pentru nici un fel de pierdere, oricare ar fi natura acesteia (materială sau financiară).
3. Toate materialele incluse pe acest site sunt proprietatea MERIDIAN CLINIC, iar utilizatorii sunt obligați să NU:-modifice, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informații sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
-să nu desfășoare (și să nu permită) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul „Denial ofService”. Site-ul MERIDIAN CLINIC poate conține linkuri către alte siteuri. Condițiile de utilizare precum și Politica de confidențialitate nu se aplică acestor site-uri. Asigurați-vă că ați citit condițiile deutilizare și politica de confidențialitate care guvernează aceste siteuri.
4. Sunteți de acord și confirmați faptul că sunteți responsabil să păstrați confidențialitatea parolelor asociate conturilor pe care le utilizați pentru accesarea Serviciilor.

E. Legături către alte site-uri

1. Acest site poate conține linkuri către alte site-uri ale partenerilor săi.
2. MERIDIAN CLINIC nu răspunde pentru “Politica de utilizare” a acestor site-uri, prezenta declarație referindu-se numai la “Termenii și condițiile de utilizare” ale site-ului http://meridianclinic.ro.

F. Utilizarea site-ului http://meridianclinic.ro

1. Un vizitator/utilizator al acestui site nu poate, copia, tipări ori distribui informații și documente publicate de MERIDIAN CLINIC prin intermediul acestui site, indiferent daca sunt pentru uz personal sau fac obiectul unei activități comerciale.
2.Vizitatorul/Utilizatorul înțelege și este de acord să folosească site-ul http://meridianclinic.ro numai în scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obligă să folosească acest site fără a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație, produse sau servicii obținute de pe/prin intermediul acestui site. Vizitatorul/Utilizatorul se obligă de asemenea să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească acest site pentru a primi sau transmite material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, amenințător, agresiv, defăimător.
3. Pentru a avea acces la anumite Servicii, vi se poate solicita să furnizați informații despre dvs.(cum ar fi date de identificare sau detalii de contact) în cadrul procesului de înregistrare pentru un Serviciu, sau pentru continuarea utilizării Serviciului de către dvs. Sunteți de acord ca toate informațiile de înregistrare pe care le furnizați către MERIDIAN CLINIC, vor fi întotdeauna adevărate, corecte și de actualitate.
4. Sunteți de acord să nu accesați (sau să nu încercați să accesați) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decât interfața oferită de MERIDIAN CLINIC cu excepția cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceți acest lucru în cadrul unui contract separat cu MERIDIAN CLINIC.
5. Sunteți de acord să nu întreprindeți nici o activitate care interferează cu Serviciile sau le afectează(sau serverele și rețelele care sunt conectate la Servicii).
6. MERIDIAN CLINIC nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site-ul http://meridianclinic.ro sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor adiționale legate de folosirea site-ului http://meridianclinic.ro (inclusiv servicii telefonice și/sau Internet) intră în sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.
7. Ați luat cunoștință de faptul că prin utilizarea Serviciilor puteți fi expus la un conținut pe care îl puteți considera ofensator, indecent sau inacceptabil și că, în această privință, utilizați Serviciile pe riscul dvs.

G. Încetarea Termenilor și Condițiilor

1. Dacă doriți încetarea contractului încheiat cu MERIDIAN CLINIC, puteți face acest lucru prin
(a) trimiterea în orice moment a unei notificări către noi și
(b) închiderea conturilor dvs. pentru Serviciile pe care le utilizați, în cazul în care MERIDIAN CLINIC v-a acordat această opțiune. Notificarea din partea dvs. trebuie trimisă pe adresa de e-mail: contact@meridianclinic.ro.
2. MERIDIAN CLINIC poate rezilia oricând acest contract legal dacă:
2.1. ați încălcat una din prevederile acestor Termeni (sau ați acționat într-o manieră care arată clar că nu intenționați, sau nu sunteți capabil să respectați prevederile Termenilor); sau
2.2. MERIDIAN CLINIC este solicitat prin lege să facă acest lucru (de exemplu, dacă furnizarea deServicii către dvs. este sau devine ilegală); sau
2.3. Partenerul împreună cu care MERIDIAN CLINIC v-a oferit Serviciile și-a încetat relația cu MERIDIAN CLINIC sau a încetat să furnizeze Serviciile către dvs.; sau
2.4.MERIDIAN CLINIC decide să nu mai furnizeze Servicii către utilizatori în țara în care aceștia sunt rezidenți sau în care utilizează serviciul; sau
2.5. In opinia MERIDIAN CLINIC furnizarea de Servicii către dvs., nu mai este viabilă din punct de vedere comercial.
2.6 Nici o prevedere din acești Termeni nu va afecta drepturile legale la care sunteți îndreptățit oricum în calitate de consumator și pe care nu le puteți modifica sau la care nu puteți renunța conform contractului.
3. Sub rezerva generală de la alineatul de mai sus, MERIDIAN CLINIC, nu va fi răspunzătoare față de dvs. pentru:
3.1. nici o pierdere indirectă sau pe cale de consecință pe care o puteți suferi. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent dacă sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputația firmei, sau orice pierdere de date suferită de dvs.;
3.2 orice pierdere sau prejudiciu suportat de dvs. ca urmare a:
(i) încrederii acordate de dvs. cu privire la caracterul complet, acuratețea sau existența unui anunț publicitar, sau ca rezultat al unei relații sau tranzacții dintre dvs. și o agenție de publicitate sau sponsor al cărei/cărui anunț apare în cadrul Serviciilor;
(ii) unor modificări pe care MERIDIAN CLINIC le-ar putea aduce Serviciilor, fără întreruperea temporară sau permanentă a furnizării Serviciilor (sau a unor opțiuni din cadrul Serviciilor);
(iii) ștergerii, coruperii, unei erori de stocare a Conținutului și a altor date de comunicație păstrate sau transmise de sau prin intermediul utilizării Serviciilor;(iv) nerespectării obligației dvs. de a furniza informații corecte în cont;
(v) nerespectării obligației dvs. de a păstra confidențialitatea și de a asigura securitatea parolei sau adatelor din cont;
3.3. Limitările asupra răspunderii MERIDIAN CLINIC față de dvs. se aplică chiar dacă MERIDIAN CLINIC a fost înștiințat sau nu, ori ar fi trebuit să aibă cunoștință de posibilitatea aparițieiunor astfel de pierderi.
3.4 Politica este de a răspunde notificărilor despre orice presupusă încălcare a drepturilor de autor în conformitate cu legislația internațională aplicabilă privind drepturile de proprietate intelectuală și de a închide conturile persoanelor care încalcă în mod repetat aceste drepturi.

H. Anunțuri

1. Maniera, modul sau cantitatea de anunțuri publicitare pe care MERIDIAN CLINIC le afișează în cadrul Serviciilor fac subiectul unor modificări, fără a avea obligația de a vă trimite o înștiințare în acest sens.
2. În schimbul faptului că MERIDIAN CLINIC va acorda acces la Servicii și dreptul de a le utiliza, dvs. acceptați ca MERIDIAN CLINIC să posteze aceste anunțuri în cadrul Serviciilor și în newsletterul primit de la MERIDIAN CLINIC .

I. Precizări Finale

1. Ați luat la cunoștință și acceptați faptul că dacă utilizați Serviciile după data la care s-au schimbat Termenii și Condițiile Universali sau Termenii Suplimentari, MERIDIAN CLINIC va considera utilizarea în continuare a Serviciilor de către dvs. ca o acceptare a Termenilor și Condițiilor.
2. Termenii și Condițiile reprezintă întregul acord juridic dintre dvs. și MERIDIAN CLINIC și guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciilor, și înlocuiește complet orice aranjamente anterioare dintre dvs. și MERIDIAN CLINIC în privința Serviciilor.
3. Sunteți de acord că MERIDIAN CLINIC vă poate transmite înștiințări, inclusiv cele privind modificările aduse Termenilor, prin email, poștă, sau postări în cadrul Serviciilor.
4. Sunteți de acord că, dacă MERIDIAN CLINIC nu exercită sau nu pune în aplicare un drept legal sau o compensație legală cuprins(ă) în acești Termeni (sau de care beneficiază MERIDIAN CLINIC conform oricărei legislații aplicabile), acest lucru să nu fie considerat ca o renunțare formală la drepturile MERIDIAN CLINIC și că drepturile sau compensațiile respective vor fi în continuare la dispoziția MERIDIAN CLINIC.
5. Dacă orice instanță, cu jurisdicție de a lua hotărâri în acest caz, se pronunță în sensul că una dintre prevederile acestor Termeni este nelegală, atunci prevederea respectivă va fi eliminată din cadrul Termenilor, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor rămâne în vigoare și vor produce efecte în continuare. 6. Termenii și relația dvs. cu MERIDIAN CLINIC prevăzută în acești Termeni, vor fi guvernate de legislația română. Dvs. și MERIDIAN CLINIC sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România pentru soluționarea oricărei dispute juridice care poate apărea din acești Termeni. Cu toate acestea, sunteți de acord ca MERIDIAN CLINIC să aibă dreptul de a solicitare medii bazate pe injoncțiuni (sau o formă echivalentă a unui demers juridic urgent) în orice jurisdicție.

J. Acceptarea Termenilor

1. Prin utilizarea efectivă a Serviciilor se consideră că ați citit, înțeles și acceptat prezenții Termeni și Condiții. Totodată, confirmați și acceptați faptul că MERIDIAN CLINIC va considera utilizarea de către dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectiv.
2. Nu puteți utiliza Serviciile și nu puteți accepta Termenii dacă nu aveți vârsta legal acceptată pentru încheierea unui contract cu MERIDIAN CLINIC, sau sunteți o persoană căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislației din România.
3. MERIDIAN CLINIC se înnoiește în mod constant pentru a putea oferi cele mai bune servicii utilizatorilor săi. Confirmați și acceptați faptul că forma și natura Serviciilor pe care vi le oferă MERIDIAN CLINIC se poate schimba uneori, fără nici o notificare prealabilă.
4. De asemenea, confirmați si acceptați că în cadrul acestui proces de înnoire MERIDIAN CLINIC poate întrerupe (permanent sau temporar) furnizarea Serviciilor (sau a unor opțiuni din cadrul Serviciilor)către dvs. sau în general către utilizatori la libera alegere a MERIDIAN CLINIC, fără nici o înștiințareprealabilă. Puteți înceta oricând utilizarea Serviciilor cu respectarea prevederilor prezentelor “Termeni și condiții”.
5. MERIDIAN CLINIC poate modifica, revizui, îmbunătăți sau întrerupe furnizarea de informații, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fără a informa în prealabil în acest sens. MERIDIAN CLINIC își rezervă dreptul de a modifica – adăuga, șterge, completa, actualiza – în totalitate sau parțial acești Termeni și Condiții fără un anunț prealabil. Aceste modificări intră în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul http://meridianclinic.ro și se consideră a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea în continuare a acestui site.
Pentru orice nelămuriri în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii Contact.